Zirahuen

Zirahuen

A boat ride on Zirahuen’s blue mountain lake and lunch on the pier.